Historia reklamy.

Wydawać by się mogło, że reklama towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Nie ma w tym stwierdzeniu wiele błędu. Pierwsze formy reklam pochodzą już z czasów starożytnych. Przybierała ona wówczas formę napisów na budynkach, czy szyldach zajazdów. Można montaż wentylacji warszawa się było również spotkać z reklamą w postaci wykrzykiwanych przez sprzedawców haseł, którzy w jak najlepszym świetle chcieli przedstawić oferowane przez siebie towary i usługi. Krokiem milowym w historii reklamy było wynalezienie przez Gutenberga druku.
Dzięki temu odkryciu pojawiły się gazety, w których można było znaleźć reklamy prasowe. Pierwsze tego typu reklamy powstały już pod koniec piętnastego wieku w Anglii, nieco później natomiast we Francji. Pierwsza reklama prasowa na kontynencie amerykańskim datowana jest na dopiero początek osiemnastego wieku, za to amerykanie jako pierwsi wprowadzili siebie reklamy radiowe. Byli również pionierami w kwestii reklam telewizyjnych. Pierwsza tego typu reklama została u nich wyemitowana już w roku tysiąc dziewięćset czterdziestym pierwszym.